організація

1) (сукуп людей, держав тощо, зорганізований на основі спільности інтересів, мети, програми дій, статуту тощо); товариство, громада, братство (організаційно менш зв'язана); спілка (перев. за фаховими ознаками й родом діяльности); ліґа, асоціа[я]ція (перев. міжнародного характеру); кооперація (за виробничою / торговельною сферою діяльности); компанія, корпорація (торговельне / промислове об'єднання); орден (ченців-католиків / рицарів)
Пор. об'єднання
2) див. будова 1)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • організація — (від франц. organisation) форма усталеного взаємозв язку елементів системи відповідно до законів її існування; процес або стан упорядкування, будова, тип функціювання системи тощо. Елемент системи в О. розглядається переважно з боку його… …   Філософський енциклопедичний словник

  • організація — ї, ж. 1) Дія за знач. організувати, організовувати і організуватися, організовуватися. Наукова організація праці. •• Організ …   Український тлумачний словник

  • організація — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • організація праці — спосіб сполучення безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю і невід’ємною частиною трудової… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • організація робочого місця — система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації …   Термінологічний словник з економіки праці

  • Організація Об'єднаних Націй — власна назва …   Орфографічний словник української мови

  • міжнародна організація праці — спеціалізована установа (нині функціонує при Організації Об’єднаних Націй (ООН), утворена в 1919 р., яка проголосила своєю метою вивчення і поліпшення умов праці та життя трудящих шляхом вироблення конвенцій і рекомендацій з питань трудового… …   Термінологічний словник з економіки праці

  • саморегулювальна організація — добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, яке не має на меті одержання прибутку, створена з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів та інших учасників ринку цінних паперів …   Глосарій термінів фондового ринку

  • ОУН(б) — Організація українських націоналістів (бандерівський рух) Организация украинских националистов (бандеровское движение) Эмблема ОУН (б) Год формирования 1940 Страна Подчинение …   Википедия

  • ОУН(р) — Організація українських націоналістів (бандерівський рух) Организация украинских националистов (бандеровское движение) Эмблема ОУН (б) Год формирования 1940 Страна Подчинение …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.